Join
Aontú
Now

Tá Cumainn de chuid Aontú á mbunú fud fad na hÉireann beagnach chuile lá

Is iad ár gcumainn an gréasán de chraobhacha an pháirtí ar fud na tíre. Is éard atá i gceist leis an gCumann ná áit dár gcuid mball le teacht le chéile chun ceisteanna náisiúnta agus áitiúla a phlé, pleananna a chur le chéile agus le bheith i mbun gnímh. Trí bhallraíocht na gCumann a mhéadú, éiríonn ár bpáirtí níos láidre chuile lá, rud a bhreoslóidh an ghluaiseacht ar son athraithe in Éirinn. An bhfuil tú réidh le seasamh suas ar son aontaithe, ceartas eacnamaíoch agus comhtháthú sóisialta ar oiléan na hÉireann atá níos rathúla?

Cláraigh linn anois

Seas Suas – Gabh i mbun gnímh

Is gné lárnach é an gníomhaíochas d’Aontú. Ní féidir le duine amháin dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn ina n-aonar. Is éard atá ag teastáíl uainn ná meitheal de bhaill thiomanta ar fud na tíre a bheidh go hiomlán tumtha sna ceisteanna agus sna fadhbanna atá ann dár bpobail agus a oibreoidh linn chun dul i ngleic leo.

Is éard a chruthaíonn an gníomhaíochas ná pobail atá níos fearr, forbairt phearsanta, dlúthchairdeas agus forbairt pholaitiúil chun na spriocanna atá againn a bhaint amach.
Déan teagmháil linn anois, bí gníomhach agus glac páirt i do Chumann áitiúil.

Seas Suas – Gabh i mbun gnímh

Is gné lárnach é an gníomhaíochas d’Aontú. Ní féidir le duine amháin dul i ngleic leis na dúshláin atá romhainn ina n-aonar. Is éard atá ag teastáíl uainn ná meitheal de bhaill thiomanta ar fud na tíre a bheidh go hiomlán tumtha sna ceisteanna agus sna fadhbanna atá ann dár bpobail agus a oibreoidh linn chun dul i ngleic leo.

Is éard a chruthaíonn an gníomhaíochas ná pobail atá níos fearr, forbairt phearsanta, dlúthchairdeas agus forbairt pholaitiúil chun na spriocanna atá againn a bhaint amach.
Déan teagmháil linn anois, bí gníomhach agus glac páirt i do Chumann áitiúil.

Tá ár dturas i dtreo athaontaithe, comhaontaithe agus comhtháthaithe in Éire ionchuimsitheach ag brath ar do chuid tacaíochta.

Is é €2,500 an t-uasmhéid ar féidir le páirtí polaitiúil glacadh leis ó dhuine aonair nó ó dheonaí corparáideach laistigh de bhliain féilire i bPoblacht na hÉireann. Is féidir linn glacadh le síntiúis airgid ó éinne ar oileán na hÉireann nó ó shaoránaigh Éireannacha thar sáile.

Deonaigh

Tá ár dturas i dtreo athaontaithe, comhaontaithe agus comhtháthaithe in Éire ionchuimsitheach ag brath ar do chuid tacaíochta.

Is é €2,500 an t-uasmhéid ar féidir le páirtí polaitiúil glacadh leis ó dhuine aonair nó ó dheonaí corparáideach laistigh de bhliain féilire i bPoblacht na hÉireann. Is féidir linn glacadh le síntiúis airgid ó éinne ar oileán na hÉireann nó ó shaoránaigh Éireannacha thar sáile.

Donate