Click here for English

Is é Aontú an ghluaiseacht pholaitiúil a bhfuil an fás is sciobtha uirthi in Éirinn

Is é Aontú an páirtí poblachtánach uile-Éireann nua, atá tiomanta do chosaint na beatha, d’athaontú na hÉireann agus do cheartas eacnamaíoch do chách. Laistigh de thrí mhí ó bunaíodh an páirtí tá cruinnithe poiblí eagraithe againn i ngach uile chontae in Éirinn. D’fhreastail 5,000 duine ar ár gcruinnithe poiblí, tá na céadta daoine ag glacadh ballraíochta inár bpáirtí gach seachtain, tá Cumainn nua á mbunú beagnach gach oíche. Faoi láthair, tá 60 Cumann de chuid Aontú ag feidhmiú fud fad na hÉireann.

Is amhlaidh go bhfuil ionadaithe tofa, a bhfuil cnámha droma láidre iontu, ag tabhairt cúil le páirtithe polaitíochta eile agus ag seasamh ar son Aontú. Táimid ag roghnú iarrthóirí i láthair na huaire ar fud na tíre. Níl am ar bith fágtha anois le bheith ar an gclaí, ag gearán agus ag déanamh do mharana. An bhfuil tú réidh le ballraíocht a ghlacadh linn agus le dul i mbun gnímh anois díreach?

Ag gníomhú le chéile

Tá córas polaitíochta na hÉireann briste ó bhonn

Is éard a dhéanann an chuid is mó d’ionadaithe tofa in Éirinn ná méar a chur suas san aer le feiceáil cén treo ina bhfuil an ghaoth pholaitiúil ag séideadh. Bíonn súil amháin acu ar an gceannaire – ag lorg pointí bónais – agus súil eile ag coinneáil a suíocháin slán. Má choinníonn ionadaithe tofa a mbéal dúnta agus má dhéanann siad an rud a deirtear leo, tugtar ardú céime dóibh; má sheasann siad suas ar son a gcreideamh féin, tugtar ísliú céime dóibh. Ní haon ionadh é mar sin go bhfuil an aicme pholaitiúil seo againn anois. Ní haon ionadh é gur cuireadh leath-bhilliún euro i bpoll mór millteach faoi Ospidéal Náisiúnta na Leanaí agus go raibh Cnoc an Anfa ina sháinn ar feadh 3 bliana.

Ar fud na hÉireann, tá imeagla ar a lán daoine an rud a mhothaíonn siad a chur in iúl, tá eagla ar chuid mhaith daoine dul i mbun díospóireachta go measúil ar réimse leathan topaicí. Mothaíonn roinnt mhaith daoine go bhfuil cinsireacht agus ceartaiseacht pholaitiúil nua ann in Éirinn, go bhfuil cur i gcoinne na bunaíochta á bhánú.

Ní hé an cur i gcoinne measúil an namhaid. Is gné chriticiúil de dhaonlathas feidhmiúil ar bith é an cur i gcoinne measúil. Beidh sé de mhisneach ag Aontú seasamh suas, gan chamadh gan chlaonadh, ar do shon.